Oferta

Print Friendly, PDF & Email

 

1. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Całościowa realizacja procedury sporządzenia planów miejscowych, w tym: wykonanie analiz przedplanistycznych, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac planistycznych oraz dokumentacji dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie planu miejscowego w formie projektu uchwały, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów środowiskowych, finansowych oraz wniosków rolnych i leśnych.

 

2. STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Całościowa realizacja procedury sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
w tym: nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac planistycznych oraz dokumentacji dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie studium w formie projektu uchwały, a także przygotowanie opracowań towarzyszących: kulturowych, środowiskowych, demograficznych, infrastrukturalnych.

 

3.  ANALIZY STANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Opracowanie dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny zagospodarowania przestrzennego i obowiązujących dokumentów planistycznych, z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych oraz złożonych wniosków.

 

4. OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE

Przygotowanie opracowań ekofizjograficznych podstawowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko.

 

5. WSPARCIE Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Analizy możliwości realizacji inwestycji w odniesieniu do zapisów obowiązujących planów miejscowych oraz decyzji administracyjnych, ocena przydatności nieruchomości pod wybrane funkcje, interpretacje przepisów, prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszarów objętych sporządzenie dokumentami planistycznymi.

©2018 Jan Biernacki Pracownia Projektowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowany przez    Goldsystem-International
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok