URBANISTYKA I DORADZTWO

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Print Friendly, PDF & Email

Całościowa realizacja procedury sporządzenia planów miejscowych, w tym: wykonanie analiz przedplanistycznych, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac planistycznych oraz dokumentacji dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie planu miejscowego w formie projektu uchwały, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów środowiskowych, finansowych oraz wniosków rolnych i leśnych

2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Print Friendly, PDF & Email

Całościowa realizacja procedury sporządzenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym: nadzór nad prowadzeniem dokumentacji prac planistycznych oraz dokumentacji dotyczącej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przygotowanie studium w formie projektu uchwały, a także przygotowanie opracowań towarzyszących: kulturowych, środowiskowych, demograficznych, infrastrukturalnych

3. Analizy stanu zagospodarowania przestrzennego gmin

Print Friendly, PDF & Email

Opracowanie dokumentów wymaganych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny zagospodarowania przestrzennego i obowiązujących dokumentów planistycznych, z uwzględnieniem wydanych decyzji administracyjnych oraz złożonych wniosków

4. Opracowania środowiskowe

Print Friendly, PDF & Email

Przygotowanie opracowań ekofizjograficznych podstawowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko

5. Wsparcie z zakresu planowania przestrzennego

Print Friendly, PDF & Email

Analizy możliwości realizacji inwestycji w odniesieniu do zapisów obowiązujących planów miejscowych oraz decyzji administracyjnych, ocena przydatności nieruchomości pod wybrane funkcje, interpretacje przepisów, prowadzenie konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania obszarów objętych sporządzenie dokumentami planistycznymi

©2018 Jan Biernacki Pracownia Projektowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowany przez    Goldsystem-International
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok